ނޫސްވެރިން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުން

އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި، ނޫސްވެރިން ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގަން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ޕްރެސްއެއް ދޭން ނޫސްވެރިން މަސައްކަތްކުރުމުން ފުލުހުން ވަނީ ގްރީން ޒޯން ކަމަށް ބުނެ ފަހަތަށް ޖައްސާފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި، ނޫސްވެރިން ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގަން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ޕްރެސްއެއް ދޭން ނޫސްވެރިން މަސައްކަތްކުރުމުން ފުލުހުން ވަނީ ގްރީން ޒޯން ކަމަށް ބުނެ ފަހަތަށް ޖައްސާފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު