ކޯސްޓްގާޑް ޓްރޭނިންތައް ދައްކާލުން

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން ބޭއްވި ޑައިވިން ބޭސިކް ޓްރެއިނިން ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: ގިރި ފުށީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތައް ވެސް ވަނީ ދައްކާލި އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން ބޭއްވި ޑައިވިން ބޭސިކް ޓްރެއިނިން ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: ގިރި ފުށީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތައް ވެސް ވަނީ ދައްކާލި އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން