ގްރޭޓް ކާގޯގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުން

22 އޭޕްރީލް 2016 - މުދާ އުފުލާ ބޯޓު "ގްރޭޓް ކާގޯ" ގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކޮށް މާލެ ގެނައުން: ދިވެއްސަކާއި ތިން ބިދޭސީން ދަތުރުކުރި ދޯންޏާއި މުދާ އަޑިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މީހުން ވަނީ ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންމެން ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަޒާން
22 އޭޕްރީލް 2016 - މުދާ އުފުލާ ބޯޓު "ގްރޭޓް ކާގޯ" ގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކޮށް މާލެ ގެނައުން: ދިވެއްސަކާއި ތިން ބިދޭސީން ދަތުރުކުރި ދޯންޏާއި މުދާ އަޑިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މީހުން ވަނީ ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންމެން ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަޒާން