ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަތުން

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަލާމްގެ ހަނދާނުގައި ދޭ އެވޯޑް ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެން އެ އެވޯޑާއެކު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަލާމްގެ ހަނދާނުގައި ދޭ އެވޯޑް ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެން އެ އެވޯޑާއެކު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން