އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައި މާބުލް ޖެހުން

14 މޭ 2016 - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައި މާބުލް ޖެހުނ: މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ބަންދުކޮށް، ވަށައިގެން އޮތް ތަޅުންގަނޑު ވެސް ނަގާފަ އެވެ. މާބްލް ޖެހުމަށް ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ ކުރިމަތީ މަގުގެ ގާތައް ވެސް ވަނީ ނަގާފަ އެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތް ނިންމާނެ އެވެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
14 މޭ 2016 - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައި މާބުލް ޖެހުނ: މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ބަންދުކޮށް، ވަށައިގެން އޮތް ތަޅުންގަނޑު ވެސް ނަގާފަ އެވެ. މާބްލް ޖެހުމަށް ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ ކުރިމަތީ މަގުގެ ގާތައް ވެސް ވަނީ ނަގާފަ އެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތް ނިންމާނެ އެވެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން