އެކި ގައުމުތަކުގައި ރޯދައިގެ ހަރަކާތްތައް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި މުޅި އިސްލާމީ އުތްމަށް ވަނީ ރޯދަ ހިފުމާއި އެހެނިގެން އަޅުކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާއިރު ރޯދައިގެ މާތް ކަމާއި ސަވާބު ލިބިގަތުމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން ވެސް ގެންދަނީ ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި މުޅި އިސްލާމީ އުތްމަށް ވަނީ ރޯދަ ހިފުމާއި އެހެނިގެން އަޅުކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާއިރު ރޯދައިގެ މާތް ކަމާއި ސަވާބު ލިބިގަތުމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން ވެސް ގެންދަނީ ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ