ބިދޭސީންނަށް ރޯދަވީއްލުން ބެހުން

ހުޅުމާލޭގައި އިރު އޮއްސޭގަޑީގައި ސޮދަގާތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދަށް ރޯދަ ވީއްލާނެ ތަކެތި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބަހައެވެ. އެ ތަކެތި ލިބި ގަތުމަށް މިސްކިތްތައް ހިމެނޭ ސަރަަހައްދުތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހާއްސަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން ޖަމާވެ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ހުޅުމާލޭގައި އިރު އޮއްސޭގަޑީގައި ސޮދަގާތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދަށް ރޯދަ ވީއްލާނެ ތަކެތި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބަހައެވެ. އެ ތަކެތި ލިބި ގަތުމަށް މިސްކިތްތައް ހިމެނޭ ސަރަަހައްދުތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހާއްސަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން ޖަމާވެ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު