އީވޯ ހޯމް ސެންޓަރު އަލުން ހުޅުވުން

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި އުފައްދާ އެންމެ ފަހުގެ ފަރުނީޗަރު ރާއްޖެއަށް ގެނެސް، ރާއްޖޭގެ ބަދިގެތައް "ސްމާޓް" ކޮށްލުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދި "އީވޯ ހޯމް": މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ޒީނަތްތެރި ހޯމް ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ އެއް ފިހާރައަށް ވާއިރު ޖަރުމަނުގެ މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކެއްގެ ފަރުނީޗަރުތަކާއެކު އީވޯ ހޯމް ވުޖޫދަށް އައީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު