އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެއްވުން

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން: އެމްޑީޕީގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރޭ ވަނީ އެޕާޓީގެ އާންމުން މެންބަރުންނާއި ބައެއް ލީޑަރުން އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިރޭގެ އެއްވުން ހިނގާލުމެއްގެ ގޮތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުންނަނަށް އެމްޑީޕީން ރޭވި ނަމަވެސް މަގުތަކަށް ނުކުމުތުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު: މުހައްމަދު އަޒާން
އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން: އެމްޑީޕީގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރޭ ވަނީ އެޕާޓީގެ އާންމުން މެންބަރުންނާއި ބައެއް ލީޑަރުން އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިރޭގެ އެއްވުން ހިނގާލުމެއްގެ ގޮތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުންނަނަށް އެމްޑީޕީން ރޭވި ނަމަވެސް މަގުތަކަށް ނުކުމުތުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު: މުހައްމަދު އަޒާން