ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ހަވީރު 2016

މިދިއަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓް އެވޯޑްސް: ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓާ އޮފްދަ އިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު (އައްބޮ) އެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދީ މުހައްމަދު ރިޝްވާން (ރިޝީ) އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
މިދިއަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓް އެވޯޑްސް: ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓާ އޮފްދަ އިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު (އައްބޮ) އެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދީ މުހައްމަދު ރިޝްވާން (ރިޝީ) އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން