"މަސްޖިދުލް ސާބިތު" ހުޅުވުން

މަސްޖިދުލް ސާބިތު ހުޅުވުން: ހުޅުމާލޭގައި ބިނާކުރި މިސްކިތެއް ކަމަށްވާ "މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ސާބިތު" އިއްޔެ ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެ މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
މަސްޖިދުލް ސާބިތު ހުޅުވުން: ހުޅުމާލޭގައި ބިނާކުރި މިސްކިތެއް ކަމަށްވާ "މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ސާބިތު" އިއްޔެ ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެ މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު