އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން

7 ނޮވެމްބަރު 2016 - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރި ކްލިންޓަން އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކަށް ފަހު ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރަށް މި ދެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތާ ހަވާޅުވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މިއަދު ވަނީ އެމެރިކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާފައި: މިއީ އެތައް ގޮތަކުން ތާރީހީ އިންތިހާބެއް. -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް
7 ނޮވެމްބަރު 2016 - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރި ކްލިންޓަން އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތަކަށް ފަހު ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރަށް މި ދެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތާ ހަވާޅުވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މިއަދު ވަނީ އެމެރިކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާފައި: މިއީ އެތައް ގޮތަކުން ތާރީހީ އިންތިހާބެއް. -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް