އެފްއޭމް ކޮންގްރެސް

އެފްއޭމްގެ ކޮންގްރެސް މިއަދު ބާއްވައި އެފްއޭމްގެ ރައިސްއަކާއި ނައިބު ރައީސެއްގެ އިތުރުން އައު އެސްކޯ ވަނީ ހޮވާފައި: އެފްއޭމްގެ ރައީސްކަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެފްއޭމްގެ ކޮންގްރެސް މިއަދު ބާއްވައި އެފްއޭމްގެ ރައިސްއަކާއި ނައިބު ރައީސެއްގެ އިތުރުން އައު އެސްކޯ ވަނީ ހޮވާފައި: އެފްއޭމްގެ ރައީސްކަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް