chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަބަލުން ވަނީ ބްރިޖް ސައިޓަށް ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތަން ބައްލަވާފައި:- ރައީސްއޮފީސް | ފޮޓޯ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!