ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަބަލުން ވަނީ ބްރިޖް ސައިޓަށް ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތަން ބައްލަވާފައި:- ރައީސްއޮފީސް | ފޮޓޯ