chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ޕީއެސްއެމް ޕްރޯފިޓް ޖިމް ހުޅުވުން

އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ސާރާ

    ޕީއެސް އެމްއީން މަސްދޯނީކޮޅެއް ގަނެ ބޮޑުކަންނެލީގެ ވީޔަފާރީއައް ނީކުނަންވީނުން..

    CLOSE