chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

އެއާޕޯޓުގެ ނަން "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރުން

އިބްރަހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަން ރަސްމީކޮށް "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!