އެއާޕޯޓުގެ ނަން "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރުން

އިބްރަހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަން ރަސްމީކޮށް "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު