chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނާ މެޑަމް ބައްދަލު ކުރެއްވުން

7 ޖެނުއަރީ 2017 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. ޣާޒީ ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް ބައްދަލު ކޮށްލެވުމުގައި އެކަމަނާ ވަނީ އާއިލާތަކާއި އަދި ވަކިވަކި މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ހާލު އަހުވާލު އައްސަވައި ބައެއް ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!