ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ތައްޔާރުވުން

8 ޖެނުއަރީ 2017 - ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު ދިރާސީ އާއަހަރު މިއަދު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މިއަދު ސޫލްތައް ފެށުނު އިރު އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރުވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ރޭ ވަނީ މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ސްކޫލްތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރިކޮށްފަ އެވެ. ބުކްޝޮޕްތަކާއި އެހެނިހެން ސްކޫލް ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކަށް ރޭ ބާރު ބޮޑުވި އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު، އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް