ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކެޔެވުން ފެށުން

ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު 78000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ކިޔެވުން ފެށި އިރު މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ 217 ސްކޫލެއްގައި 7700 ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭން ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެވެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ 212 ސްކޫލާއި ފަސް ޕްރައިވެޓް ސްކޫލު ހިމެނޭގޮތަށެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު، އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް