ދެމަފިރިއަކު މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުން

މާވެޔޮ މަގުގައި ހުންނަ މ. ލައިޓް ސިގުނަލްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެފައި ތިއްބާ މިއަދު ފެނުނު ހަބަރަކީ މި އަހަރު މިހާތަނަށް އައި އެންމެ ހައިރާން ކުރުވި އެންމެ ބޮޑު ހަބަރެވެ. މަރުވެފައިވާ ތިއްބާ ފެނުނީ ތ. ވިލުފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ ގާސިމް ޝާހިދާއި ރަޒީނާ އިބްރާހިމް އެވެ. އެ ދެމަފިރިން މަރުވި އިރު ތިން ކުދިންވެސް ތިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް