chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ރިޔަލުދޯންޏާއި ފަލިޖެހުމުގެ މުބާރާތް

އެމްއެންޑީއެްފް އިން ސިފައިންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ރިޔަލުދޯންޏާއި ފަލިޖެހުމުގެ މުބާރާތްފެށުން. މިމުބާރާތް މިއަދު ހެނދުނު ފަށާފައިވަނީ އިއްޒުންދީން ފާލަން ކައިރިން. --އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!