ރިޔަލުދޯންޏާއި ފަލިޖެހުމުގެ މުބާރާތް

އެމްއެންޑީއެްފް އިން ސިފައިންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ރިޔަލުދޯންޏާއި ފަލިޖެހުމުގެ މުބާރާތްފެށުން. މިމުބާރާތް މިއަދު ހެނދުނު ފަށާފައިވަނީ އިއްޒުންދީން ފާލަން ކައިރިން. --އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު