chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

"ދަ ބެސްޓް" އެވޯޑް ހަފްލާ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ އެވޯޑް ހަފްލާ ކަމުގައިވާ ފީފާ ދަ ބެސްޓް މިއަހަރު ބާއްވައިފައިވަނީ ޖަރުމަރުގެ ޒިއުރިޗްގައި: މި އެވޯޑް ހަފާލާގައި ދިން އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާކަން ލިބުނީ ޕޯޗުކަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް:- ފީފާ | ފޮޓޯ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!