މާލޭ އޮޑިޝަނުން ގޯލްޑަން ޓިކެޓް ހޯދި ބައިވެރިން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއެއްގެ މާލޭ އޮޑިޝަން ނިމިފައިވާއިރު ގޯލްޑަން ޓިކެޓް ވަނީ ގިނަ ބައިވެރިންތަކެއް ގެންގޮސްފަ، މި ބައިވެރިން މިހާރު މިވަނީ ޝޯގެ ދެވަނަ ބުރަށް ގޮސްފަ - ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު \ އަވަސް
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއެއްގެ މާލޭ އޮޑިޝަން ނިމިފައިވާއިރު ގޯލްޑަން ޓިކެޓް ވަނީ ގިނަ ބައިވެރިންތަކެއް ގެންގޮސްފަ، މި ބައިވެރިން މިހާރު މިވަނީ ޝޯގެ ދެވަނަ ބުރަށް ގޮސްފަ - ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު \ އަވަސް