chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ދޮން ކަލޭފާނު ކަޕްގެ އިނާމު ދިނުން

އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!