އައިޑޮލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭގެ ތެރެއިން

ދެވަނަ އައިޑޮލްއަށްވުމަށް ބޮބްއާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ހަމޫދު އަހްމަދާއި ޝަމްވީލް މުހައްމަދެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ހަމޫދެވެ. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދެވަނަ އައިޑޮލްއަށްވުމަށް ބޮބްއާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ހަމޫދު އަހްމަދާއި ޝަމްވީލް މުހައްމަދެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ހަމޫދެވެ. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް