chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

މަންމަ ދަރުސް

ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވީ ދަރުސް: މި ދަރުސް ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މައުލޫއަކަށް "މަންމަ" ނަގައިގެނެވެ. މިރޭ ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހު އާދަމް ޝަަމީމެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!