އަޅުކަމާއި ރޯދަވީއްލުން ދުނިޔޭގެ ތެރެއިން

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޒާން މަހާއި އެކު އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންވެސް އަންނަނީ އެމީހުންގެ ގިނަ ވަގުތުތަށް އަޅުކަންތަކުގައި ޝާމިލުކުރަމުންނެވެ.:- ފޮޓޯ: ދަ ޓެލެގްރާފް