ރޯދަ ކުރުކޮށްލަން ރާޒުވާ އާއި ތާސް

ރޯދަ ކުރުކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮށް އުޅޭ ކަންތަކަކަށް ތާސްކުޅުމާއި ޗެސްކުޅުން ހިމެނޭނެއެވެ. މާލޭގެ ގިނަ ހިސާބުތަކެއްގައި މިކަން ކުރެއެއެވެ. ޒުވާން އުމުރުގެ ކުދިން ތާސްކުޅޭއިރު އުމުރުން ހަނގު މީހުން ގިނައިން އުޅެނީ ޗެސްބޯޑުތަކުގައެވެ. ހަވީރުގަޑީގައި ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިކަންތަށް ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރަމުންދެއެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް