އިދިކޮޅުން ޕީޖީގެ ހާއްސަ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގެ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖޮއިންޓް ޕީޖީގެ ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް