chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

އިދިކޮޅުން ޕީޖީގެ ހާއްސަ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގެ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖޮއިންޓް ޕީޖީގެ ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!