މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް 2017

ފަންސަވީސް ބައިވެރިން ވާދަކުރި މި އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް ޓައިޓަލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މުހައްމަދު ޔާމީން (ޔާމްބެ) އެވެ. މިސްޓަ މޯލްޑިވްސައަކަށް އޭނާ ހޮވުނުއިރު އޭނާ ބައިވެރިވި ބޮޑީ ބިލްޑިން ކެޓަގަރީގެ ހެވީ ވެއިޓް ބައިން އެއްވަނަ ހޯދީ ވެސް ޔާމްބެ އެވެ. ހެވީ ވެއިޓް ބައިގައި ޔާމްބެއާ ވާދަ ކުރީ ގިޔާސް އިބްރާހިމް އެވެ. ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބޭޑްލެބް މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް ޓައިޓަލް ޔަމްބެ ކާމިޔާބުކުރީ، ޝާހީން އިބްރާހިމްއާ ވާދަކޮށެވެ. ޝާހީންއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ދެވަނަ ހޯދި ފަރާތެވެ. ޝާހީން ވަނީ ލައިޓް ވެއިޓް ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދާފަ އެވެ. - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް