ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާއަށް

ބާސެލޯނާގެ ތާރީހުގައި، އެ ޓީމަށް ގެނައި އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވަޑް އުސްމާން ޑެމެބެލޭ ބާސާއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. ޑެމެބެލޭގެ ކުރީގެ ކުލަބު ޖަރުމަންގެ ބުރޫޝިއާ ޑޯޓަމުންޑުން، އޭނާ، ބާސާއަށް ވިއްކާލީ، ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާވަނި ހޯމަ ދުވަހު ބާސެލޯނާއެކު ފަސް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި ބާސާގެ ދަނޑުން ބާސާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާމުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯ : ޑެއިލީމެއިލް