chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން

ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމު 22 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކުރުން- ފޮޓޯ: ޔޫސުފު ރިޒާ| އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!