ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާއަށް ރާއްޖޭގެ މަރުހަބާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ހިފައިގެން ރާއްޖެ އައި ވަފުދަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ވާލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ޓްއާއަށް ހާއްސަ މަތިންދާބޯޓަށް ވަނީ ވޯޓާ ސެލިއުޓެއް އަރުވާފައެވެ. އެއާޕޯޓް ވީއައިޕީއިން މި ވަފުދަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް އެވެ. ކޮކާ ކޯލާގެ ހާއްސަ ފްލައިޓުން ދިވެހި ފަސްގަންޑަށް މި ތަށި ބޭލުވީ 1998 ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމާއެކު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ތަރި ކްރިސްތިއަން ކަރެމްބެއު އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނައުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް