chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ރައީސްއަށް އަންހެނުންގެ ތާއިދު ދައްކާލުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަންހެނުންގެ ތާއިދު އޮތްކަން ދައްކަން ރޭ މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަންހެނުން ބައިވެރިވިއިރު، ވާހަކަ ދެއްކީ ވެސް އަންހެނުންނެވެ. ރައީސް ވެސް ޖަލްސާގައި އަންހެނުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަގީލް

  ސުއްބޫހުން.މިހާރު އެހިސާބަށް ދިޔައީތަ. އެކަމް މެޑަމް

  1
  CLOSE
 • ރިޔަލިޓީ

  މޮޔަ ވަނީ ބަޔަކު މީހުން

  1
  3
  CLOSE
 • ހަޖަމް

  ހަޖަމް ނުވަންޏާ ދޭބަލަ ބޭސް ފިހާރައަކަށް ޑައިޖެސްޓްކުރަން ބޭހެއް ގަނެ ބަލަ..!!

  2
  2
  CLOSE