ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕީޕީއެމްއިން ރޭ ވަނީ "މަގޭ ގައުމާ، މަގޭ ދީނާ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ރޭ ބާއްވާފަ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް