chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕީޕީއެމްއިން ރޭ ވަނީ "މަގޭ ގައުމާ، މަގޭ ދީނާ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ރޭ ބާއްވާފަ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ޢަލީ

    މަޖުބޫރު ކޮއްގެން 1200 މީހުން އެއްކޮއްލެވުނީމަ ހީނުކުރާތި މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވައްކަމައް ޖާގަދީގެން ކަމައް

    3
    4
    CLOSE