އެމްއޭސީއެލްގެ ހިޔާ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުން

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، "ހިޔާ" މަޝްރޫއުއިން އެމްއޭސީއެލްއިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ޓަވަރު ތަކުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިވަނީ އިފްތިތާހް ކޮށްދީފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އެމްއޭސީއެލްއަށް ދީފައިވާ ބިމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓާ ސައީދު އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް