އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން، 1 ފެބްރުއަރީ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ސިލްސިލާކޮށް ދަނީ މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އިހްތިޖާޖު ކުރާ ބައިވެރިންނަށް ރޭ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާ ހުއްޓުވާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން، 1 ފެބްރުއަރީ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ސިލްސިލާކޮށް ދަނީ މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އިހްތިޖާޖު ކުރާ ބައިވެރިންނަށް ރޭ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާ ހުއްޓުވާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ކަރުގައި ފުލުހަކު ހިފައިގެން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް