ލިވިންގް އެކްސްޕޯ 2018

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ލިވިންގް އެކްސްޕޯ މިހާރު ފަށައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދަނީ އާޓް ގެލެރީގަ އެވެ. ގިނަ ކުންފުނިތަކުން މިފަހަރު ވެސް ވަނީ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް