ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލް ހުޅުވުން

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަގުބޫލް ގިނަ ބްރޭންޑްތަކާއެކު "ރެއިންބޯ ވިލިން މޯލް" ރޭ ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފަ އެވެ. ފިހާރަ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރެއިންބޯގެ އެއް ޑިރެކްޓަރު ކަމަށްވާ އައިޝަތު ސަމީނާ އެވެ. ޗާންދަނީ މަގުން، ގައުމީ ދާރުލް އާސާރުގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ކުންފުނިން ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހާއްސަވަނީ ފަރުނީޗަރާއި ބަދިގެ ސެޓް ފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. -- އަހުމަދު ޝުޜާއު | އަވަސް