chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ކުޅިވަރު

ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރު މެޗް

ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރު ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު 3-2 ސިންގަޕޫރު މިވަނީ ކުރި ހޯދާފައެވެ. މިމެޗަކީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗެކެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އަލަށް ހަވާލުވި ޖަރުމަންގެ ޕީޓާ ސެގެޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަށް ބަލާލާއިރު މި މެޗުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.:- ފޮޓޯ | އެފްއޭއެމް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!