ރާއްޖެ، ބޫޓާން ވާދަކުރި މެޗް

އޭޝިއަންކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗުގައި ބޫޓާންއާ ދެކޮޅަށް 7 ގޯލު ޖަހައި ރާއްޖެ ވަނީ ރޭ ބޫޓާން ބަލި ކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްޓާ ޕްލެޔާ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޓީމުން ބާކީ ކުރުމުން، ޓީމު ތެރޭގައި އުފެދުނު ނުތަނަވަސް ކަމުގެ ތެރޭއި ކުޅުނު މެޗްގައި ފޯވަޑް ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ލަނޑުތަކާއެކު މި މެޗް ރާއްޖެ ކާމިޔާބު ކުރީ ބޫޓާން އަށް އެންމެ ގޯލެއް ޖެހިޔަ ނުދީ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަަވަސް
އޭޝިއަންކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗުގައި ބޫޓާންއާ ދެކޮޅަށް 7 ގޯލު ޖަހައި ރާއްޖެ ވަނީ ރޭ ބޫޓާން ބަލި ކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްޓާ ޕްލެޔާ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޓީމުން ބާކީ ކުރުމުން، ޓީމު ތެރޭގައި އުފެދުނު ނުތަނަވަސް ކަމުގެ ތެރޭއި ކުޅުނު މެޗްގައި ފޯވަޑް ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ލަނޑުތަކާއެކު މި މެޗް ރާއްޖެ ކާމިޔާބު ކުރީ ބޫޓާން އަށް އެންމެ ގޯލެއް ޖެހިޔަ ނުދީ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަަވަސް