chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

މަގު ހަދަން ގަސްތަށް ކެނޑުން

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖަށް ދާ މަގު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ވަށައިގެން ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ. އެ މަޝްރޫއަށް ގަސްތައް ކެނޑުމާ ގުޅިގެން އާންމުގެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވަނީ މާލެ ކޮޅުން ބްރިޖަށްދާ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހަދައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުން ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތާ ހިސާބުން ފެށިގެން ދެކުނު ފަރާތުން މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ހަމައަށް ތާރު އަޅާ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޖައި

  ބެހިފަ ނުބެހޭނެ ކަމެއް ނޯވޭ ދޯ؟

  6
  CLOSE
 • ނަސްރު

  އާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހިގާބިގާވުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ މަގުތައް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަސްތައް ކެޑުމަކީވެސް ނުދިންނަވާ ފާފައެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅޮމީހުން ކިޔަނީ މިސަރުކާރުން ކުރީމައެެވެ. ކިތައްމެ ރަގަޅުކަމެއް މިސަރުކާރުން ކޮށްފިނަމަ އެކަމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއްގެގޮތުގައި މީޑިޔާތަކުގައިވެސް ބޮޑުއަކުރުން ޖަހާ ފާހަގަކޮށް ފާޑުކިޔައެވެ. މިކަމުން އެގޭކަމަކީ މިވެރިންން ބޭނުންވަނީ މިވެރިންގެ ބަސްވިކޭ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކޮށްގެން މިވެރިންގެ ޖީބުތައް ފުރާލުމަށެވެ. މިވެރިންނޫން އެންމެން މިކަންދަންނަކަންވެސް މިވެރިންގެ އެދުން ބޮޑުކަމުން ނޭގެއެވެ.

  19
  11
  CLOSE