ޕީޕީއެމްގެ "ހެސްކިޔާފަ" ޖަލްސާ

ރޯދައިގެ ކުރިޔަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށް ރޭ ވަނީ މާލޭގެ ކާނިވާ ތެރޭގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. "ހެސްކިޔާފައި" މި ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެމަފިިރިކަނބަލުންނާއި ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ދިޔަ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް