ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިވަނީ ކުރުމްބާ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބާއްވާފައެވެ. ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ މި ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައެވެ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް