ވޯލްޑް ކަޕް 2018: މިސްރާއި އުރުގުއާއީ މެޗު

ވޯލްޑު ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިސްރާއި އުރުގުއާއީ ކުޅުނު މެޗް ނިމުނީ ފަހު ވަގުތުގައި އުރުގުއާއީން ލަނޑެއް ޖަހައި މޮޅުވެގެނެވެ. މި މެޗްގައި މިސްރުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ކުޅެން ނުކުމެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި މެޗްގައި އުރުގުއާއީގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒާއި އެޑިންސަން ކަވާނީއަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މިސްރު ޓީމް
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން
މިސްރު އާއި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އުރުގުއޭ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން