ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި ޕެރޫގެ މެޗު

21 ޖޫން 2018 - ފްރާންސްގެ ކިލިޔަން އެމްބަޕޭ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑުން 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގަދަ 16 އަށް ފްރާންސް ވަނީ ދަތުރު ކޮށްފަ އެވެ. މިއާއެކު ޕެރޫ އަށް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ
ކިލިޔަން އެމްބަޕޭ ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑުން 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގަދަ 16 އަށް ފްރާންސް މިވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ޕެރޫ އަށް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި ޕެރޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން