ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް މެޗް

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ އާޖެންޓީނާއާ އެއްވަރު ކުރި އައިސްލެންޑްގެ މައްޗަށް 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި، ނައިޖީރިއާއިން މިވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް މަގު ކޮށާފައެވެ. މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ނައިޖީރިއާއިން ވަނީ އައިސްލެންޑްގެ ގޯލް ހުޅުވާފަ އެވެ. ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ އަހްމަދު މުސާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ، އައިސްލެންޑްގެ ކުޅުންތެރިން ނައިޖީރިއާގެ ހާފުގެ ތެރެއަށް ކުރިއަށް އަރާ ތިބި ވަގުތު، ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި އުފެއްދި ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ނައިޖީރިއާ އަދި އައިސްލޭންޑް ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަނޑު ޖެހުަމށްފަހު އަހްމަދު މޫސާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ --- ފޮޓޮ: ފީފާ
ސިގޮޑްސަން (10)، އޭނާ އަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބެއް ނުވި --- ފޮޓޯ: ފީފާ
އައިސްލެންޑްގެ ކީޕަރު ނައްޓާލުމަށްފަހު އަހްމަދު މުސާ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ --- ފޮޓޯ: ފީފާ