ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނެރޭނެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރުތައް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ތަރުތީބުކޮށްފަ އެވެ. މިރޭ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްރު ވޯޓަކުން ރަނިންމޭޓަކު ހޮވާއިރު ފަހުގެ ކެމްޕެއިންތައް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ގުރުއަތުލުން -- އަވަސް ފޮޓޯ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ގުރުއަތުލުން -- އަވަސް ފޮޓޯ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިންމޭޓެއް ހޮވުމުގެ ތައްޔާރީތައް - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް