ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލް މެޗް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރާންސް ހޯދީ ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށެވެ. ފްރާންސް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިރު މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ލުކާ މޮޑްރިޗަށެވެ.