މޯޓީ މަހަލް ހުޅުވުން

25 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ - އިންޑިއާގެ މޯޓީ މަހަލްގެ އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން: މޯޓީ މަހަލް އަކީ މީގެ ގަރުނެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 1920 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓް ޗެއިންނެކެވެ. މޯޓީ މަހަލްގެ 120 އައުޓްލެޓް މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުޅުވައިފައި އެބަހުއްޓެވެ. -- އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް